Hoppa till sidans innehåll

Seriespel


Regler för seriespel kan ibland vara lite krångliga. Här finns en sammanfattning över hur det fungerar.

 

Spelare som deltagit i förenings högre lag får ej spela i föreningens närmast lägre lag förrän

spelaren stått över en match för det högre laget. För att få spela i därnäst lägre lag måste

spelaren därefter stå över en match för närmast högre lag o.s.v.


Om en förening önskar flytta ytterligare en spelare till närmast lägre lag, vid samma tillfälle

som spelare 1 (det vill säga så att spelare 1 och 2 skall kunna spela tillsammans i samma

lagmatch), måste spelare 2 ha stått över två matcher för det närmast högre laget.

Om en förening vill flytta en tredje spelare till närmast lägre lag, vid samma tillfälle som

spelare 1 och 2 (det vill säga så att spelare 1, 2 och 3 skall kunna spela tillsammans i samma

lagmatch), måste spelare 3 ha stått över tre matcher för det närmast högre laget.

StBTF: serier är i representationshänseende underordnade de nationella serierna.


Därest flera lag från en förening spelar seriematcher samma dag, anses i förekommande fall

spelare ha stått över för det eller de lag i vilket han ej deltager.

Spelare som deltagit i förenings lägre lag är omedelbart berättigad att spela i föreningens högre

lag.


Ovanstående bestämmelser om representationsrätt gäller divisionsserie för herrar för sig,

damserier för sig och veteranserier för sig. Det betyder att övergång från en av dessa grupper

till en annan är fri, såvida ej tävlingsreglementet lägger hinder i vägen, och bedömes endast

med hänsyn till tidigare deltagande inom samma grupp av serier.

Spelare får under en och samma speldag dock endast delta i ett av föreningens lag.


Kommentar:

  • · Har spelare deltagit i A-lag viss dag, måste han för att få spela i t.ex. C-lag först stå över för A-laget och därefter för B-laget. Spelar A- och B- lag samma dag, anses spelaren - om han ej deltager - ha stått över för båda, oavsett i vilken ordning dessa spelat sina matcher.
  • · Pojkspelare får ej samma dag spela i pojk- och seniorlag. Ej heller får spelare samma dag deltaga i först B- och därefter A-lag.
  • · Om t.ex. ett A-lag har förlorat en lagmatch på walk over räknas matchen för de berörda spelarna som icke spelad i fråga om övergångsrätt till B-lag.

 

Uppdaterad: 13 SEP 2017 19:52 Skribent: Maria Mårtensson

Postadress:
KFUM Stocksund IA - Bordtennis
C/o Hans Gillior, Silverdalsvägen 117
19138 Sollentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: traning.kfumstocksun...