Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 27/9 19:00 i Norrängsgården / Djursholms tennisklubb

14 JUN 2022 19:08
Uppdaterad kallelse till årsmötet.
  • Uppdaterad: 12 SEP 2022 16:31

Kallelse till Årsmöte i föreningen KFUM Stocksund

Datum: 27/9 klockan 19:00
Lokal: Djursholms Tennisklubb (klubbrum)
Agenda: 
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
4. Godkännande av dagordning
5. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning
6. Framläggande av revisionsberättelse
7. Beslut om: 
   a) fastställande resultat- och balansräkning
   b) disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
   c) ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av nya ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år
9. Val av revisorer
10. Beslut av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (se nedan)
11. Ärenden framlagda av styrelsen
Stadgeändring (se nedan)
12. Till årsmötet ställda förslag, som av röstberättigad medlem lämnat styrelsen
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15 Mötet avslutas
======== Detaljer pkt. 10 och pkt. 11 ===============
Punkt 10: Medlemsavgift för 2023 
Styrelsen föreslår en höjning från 125kr/termin till 150kr/termin från första januari 2023.
Punkt 11: Stadgeändring
Filen innehåller ursprungliga stadgar och ändringsförslag (i röd text)
Skribent: Mikael Sjöberg
E-post: Adressen Gömd

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

 

Stiga logo

 

ttexse-1425236438-16

 

TFB_logo.jpg

 

 

Infralogic

Certus

CGE

Postadress:
KFUM Stocksund IA - Bordtennis
C/o Hans Gillior, Silverdalsvägen 117
19138 Sollentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: traning.kfumstocksun...